SenSe / 7e jaar

Stuur- en beveiligingstechnieken

Domein:
STEM
info
STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen.
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit
info
In deze studierichtingen staat het ‘doen’ centraal. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In het zevende jaar kan je je specialiseren.
Type:
Se-n-Se
info
De opleidingen Se-n-Se zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt en ‘werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. Het Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen bevorderen.

Opgelet! Voor het zevende jaar is het voor schooljaar 2023-2024 niet meer mogelijk om in te schrijven. Vanaf schooljaar 2024-2025 is inschrijven opnieuw mogelijk.

Troeven

 • Je hebt een elektrisch gerichte vooropleiding en je wil jezelf verder specialiseren voor de arbeidsmarkt.
 • Je beseft dat je in deze tijd stijgende kansen hebt op tewerkstelling als je meer attesten of certificaten bezit.
 • Je vindt de sprong naar hoger onderwijs nog te groot en kiest voor een tussenstap.
 • De wereld van ‘Big brother’ boeit je en je wil er je beroep van maken.
 • Je bent steeds nieuwsgierig en geboeid door de werking en de ‘ingewanden’ van machines.
 • Je wil meewerken in een onderhoudsteam van een bedrijf.
 • Afzonderlijke certificering
 • Het certificaat van de FOD Binnenlandse zaken waardoor je direct en volwaardig kan instromen in de alarmsector. Over dit certificaat oordeelt een onafhankelijke jury voorgezeten door een afgevaardigde van BZ.
 • Het certificaat van het Se-n-Se jaar dat meer tewerkstellingskansen biedt in de elektrosector en de onderhoudsindustrie.
 • School en bedrijf hand in hand
 • Een opleiding die voorbereidt op tewerkstelling, kan niet anders dan de band met de industrie nauw aanhalen. Uitgebreide stage, talrijke bedrijfsbezoeken en gastcolleges door professionelen uit de bedrijfswereld vormen een prima voorbereiding op je toekomst.

Toekomstperspectieven

 • HBO5 of professionele bachelor
 • vaak in de automatiseringsbranche

Onze oud-leerlingen werken in:

Installatie, onderhoud en herstellingen van alarmsystemen en alarmcentrales, de onderhoudsdienst van een bedrijf.

'Je leert hoe 'nonchalant' mensen hun gebouw 'beveiligen' en hoe je dit kan verhelpen.'

Lessentabel

Vakken
1de jaar
2de jaar
3de jaar
4de jaar
5de jaar
6de jaar
7de jaar
No items found.

Nog vragen?

Contacteer onze studieloopbaancoach voor persoonlijke begeleiding bij je studiekeuze.

Interesse in deze opleiding?

Dan ben je absoluut welkom op onze school! Ter info, deze opleiding wordt ook aangeboden op andere scholen binnen Arcadia. Maakt gerust even kennis via onderstaande links. 

Benieuwd naar onze andere opleidingen?

Bij Arcadia zetten we bewust in op een gevarieerd studieaanbod. Neem dus zeker een kijkje naar onze andere opleidingen. Er valt nog heel wat te ontdekken!