Studieaanbod

Duaal leren

Ben je ouder dan 15 jaar en wil je graag zo snel mogelijk instromen op de arbeidsmarkt? Dan kan je op onze scholen een duaal leertraject aanvragen. Bij duaal leren combineer je het beste van twee werelden. Je volgt twee dagen per week les op school en leert de overige drie dagen de kneepjes van het vak op de werkvloer.

1. Wat is duaal leren?
2. Van aanmelding tot kwalificatie
3. Opleidingsaanbod
4. Bereikbaarheid en contact

1. Wat is duaal leren?

Je combineert het beste uit twee werelden, leren op school en op de werkvloer. Dit betekent dat je twee dagen leert op school en drie dagen op de werkvloer.  Je kan hierdoor een diploma secundair onderwijs, een getuigschrift van de tweede of derde graad behalen. In de beroepsopleiding behaal je onderwijs- of beroepskwalificaties.

Voor wie?

Iedereen die niet langer voltijds leerplichtig is, kan in een duale opleiding stappen. Dit betekent dat je ouder moet zijn dan 15 jaar. Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsbereide leerlingen en voor leerlingen die arbeidsrijp zijn. De screeningsklassenraad beslist of je hier klaar voor bent en dus je duaal traject op onze school kan starten.

Werken en leren combineren

Tijdens je lessen op school ontwikkel je een stevige basiskennis en nieuwe vaktechnische skills. Die kennis en skills kan je dan meteen toepassen tijdens je leerdagen op de werkvloer. Een duaal leertraject is volledig op maat van jouw wensen en vaardigheden. We stellen samen een realistisch opleidingsplan op en zoeken met jou naar een geschikte werkgever binnen jouw studiedomein.

Je week is opgedeeld in drie componenten:

 • algemene vorming
 • specifiek gedeelte school
 • specifiek gedeelte werk
Algemene vorming

Tijdens de twee dagen dat je op school bent, krijg je één dag algemene vorming. De algemene vorming bestaat uit project algemene vakken:

 • PAV-thema's
 • Actieve vorming  
 • Moderne vreemde taal
 • Feedbackmomenten

Tijdens de algemene vorming stomen we jullie zo goed mogelijk klaar om zelfredzaam te zijn in de maatschappij met een basiskennis Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurwetenschappen, Maatschappelijke vorming, maar ook ICT en vakoverschrijdende doelen die werken aan waarden en normen. Dit bouwen we samen met jou stapsgewijs op.  

In de tweede graad voer je opdrachten uit onder begeleiding van de leerkracht. In de derde graad zetten we zo veel mogelijk in op zelfstandig werken en zelfredzaamheid met afgebakende opdrachten. In het derde jaar van de derde graad worden dat open opdrachten.

Specifiek gedeelte school

De andere dag krijg je beroepsgerichte vorming op school. Hier wordt er gewerkt aan je vakkennis en aan vaktechnische competenties.  

Specifiek gedeelte werk

De overige drie dagen in de week leer je op de werkvloer. Je past de vakkennis en vaktechnische competenties die je op school geleerd hebt toe, maar je leert ook nieuwe competenties aan. De leerkracht en je mentor op de werkvloer werken voor jou een opleidingsplan uit op maat, gebaseerd op jouw noden en jouw competenties.  

2. Van aanmelding tot kwalificatie

Aanmelding - screening - inschrijving - aanloopfase - tewerkstelling - kwalificatie

Aanmelding

Ben je geïnteresseerd in één van onze duale opleidingen? Dan kan je je komen aanmelden als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet:

 • vanaf 15 jaar  
 • eerste graad secundair onderwijs doorlopen

Je kan je hier digitaal aanmelden. Nadien zullen we contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.  

Screening

De eerste twee à drie weken zal je gescreend worden. Tijdens de screening brengen we je beginsituatie in kaart. We zoeken een antwoord op, onder andere, volgende vragen:

 • In welke mate ben je bereid om te gaan werken (= arbeidsbereidheid)?
 • In welke mate je al beschikt over de juiste vaardigheden en attitudes die nodig zijn om mee te draaien op de werkvloer (=arbeidsrijpheid)?  

Ons team zal je aan de hand van verschillende opdrachten en gesprekken evalueren. Na de screeningsperiode komt de screeningsklassenraad samen. De screeningsklassenraad bestaat uit je leraren, trajectbegeleider, de leerlingenbegeleidster en de vormingsmedewerker van Arktos, die de screening mee begeleidt. Het doel van de screeningsklassenraad is om je toe te leiden naar een gepast traject op maat. Beschikken we over te weinig informatie om je toe te leiden naar een gepast traject? Dan kan de screening verlengt worden. Opgelet! Het advies van de screeningsklassenraad is bindend.  

Inschrijving

Je inschrijving wordt pas definitief wanneer je de screening doorlopen hebt, en je het voorgestelde traject van de screeningsklassenraad hebt aanvaard.  

Uit de screening kan ook blijken dat duaal leren niet de meest geschikte opleidingsvorm is voor jou. Dan kan je steeds rekenen op een plekje in je vorige school.  

Aanloopfase

Heb je na de screeningsperiode nog geen tewerkstelling? Dan start je in de aanloopfase. In de aanloopfase helpen we je twee dagen per week voorbereiden op een duaal traject. We hebben onze aanloopfase opgesplitst in vijf trajecten. Tijdens deze opleidingsdagen werken we aan je arbeidskwaliteiten, technische- en sollicitatievaardigheden. Je kan al een eerste werkervaring opdoen in de vorm van een stage of vrijwilligerswerk.

De aanloopfase ziet er voor elke leerling anders uit. We vertrekken vanuit de noden die naar boven zijn gekomen tijdens de screening.  

Volgende trajecten zijn mogelijk:

 • Een buitenschools traject 
  Voor jongeren die het op sociaal, emotioneel, juridisch, pedagogisch of persoonlijk vlak moeilijk hebben, is het soms niet aan de orde om aan leerplandoelen te werken. Deze jongeren moeten eerst inzetten op persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Hierbij is een schoolse context niet ideaal. Daarom leiden we deze jongeren toe naar een project buiten de schoolmuren. Ze kunnen tijdelijk intensief begeleidt worden, individueel en/of in groep in een NAFT-traject of in een project georganiseerd door de stad Aarschot.  
 • Een alternatief project binnen de school
  We bieden ook een alternatief project aan binnen de school voor jongeren die eerst moeten inzetten op persoonlijke ontwikkelingsdoelen. In dit project zorgen we ervoor dat een jongere zijn evenwicht terugvindt en werken we aan de motivatie om naar school te gaan. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met Arktos.
 • Aanloopfase: stappen naar werk
  Wanneer je nog niet over voldoende vaardigheden en/of attitudes beschikt om te kunnen meedraaien op de werkvloer, dan kom je twee dagen per week naar de aanloopfase.  
  In de aanloopfase werken we, in samenwerking met Arktos intensief aan: 
  - Loopbaangerichte competenties: sollicitatietraining 
  - Vaktechnische competenties: extra lessen beroepsgerichte vorming 
  - Arbeidsgerichte competenties: Kickstart-kwaliteiten 
  Het doel is om je zo snel mogelijk te kunnen toeleiden naar een tewerkstelling.  
 • Niet-alternerende stage
  Loopt de zoektocht naar een passende tewerkstelling moeizaam, of ben je nog onzeker? Dan kan je een eerste ervaring opdoen op de werkvloer onder de vorm van een snuffelstage of stage in een socio-economisch bedrijf of vrijwilligerswerk. 

OPGELET!! In bovenstaande trajecten is het niet mogelijk om een studiebekrachtiging te behalen. We houden deze trajecten dan ook bewust zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Tewerkstelling: duaal leren

Vanaf het moment dat je een tewerkstelling hebt binnen je eigen vakgebied, gaat jouw duaal traject van start. Je begint vaak met een stagecontract. Deze tewerkstelling is onbetaald en is bedoeld om kennis te maken met het bedrijf en om je in te werken.  

Na een geslaagde stage kan je tewerkgesteld worden onder de vorm van een OAO (= opleiding alternerend leren). Dit is een betalende tewerkstelling waarvoor je een maandelijkse leervergoeding ontvangt van maximum €660.

Vragen over werk? Neem dan een kijkje op onze FAQ.

Kwalificatie: duaal leren

Wanneer je alle doelen van beroepsgerichte vorming hebt behaald, dan krijg je een beroepskwalificatie. Behaal je een beroepskwalificatie en slaag je voor algemene vorming? Dan kan je een onderwijskwalificatie behalen. Deze zijn hetzelfde als in het reguliere secundaire onderwijs.

Flexibele trajecten

Eén van onze grootste troeven is dat al onze leerlingen een traject op maat volgen. Ben je nog niet geslaagd voor je algemene vorming, maar wel al voor je werkcomponent? Dan kan je toch al overgaan naar de volgende graad en kom je voor je algemene vorming in onze remediëringsklas terecht. In deze klas wordt er doelgericht gewerkt aan de doelstellingen die nog niet verworven zijn.

3. Opleidingsaanbod

4. Bereikbaarheid en contact

Centrum Duaal Leren
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
duaalleren@arcadiascholen.be
Tel. +32 16 56 37 33

Mireille Vanderbruggen
Coördinator duaal leren

Mireille
Vanderbruggen

+32 497 80 27 93
Ilona Crabbé
Coördinator duaal leren

Ilona
Crabbé

+32 468 26 20 88
Marjan Aerts
Leerlingen-
begeleidster

Marjan
Aerts

+32 496 23 26 08
Marleen Holemans
Trajectbegeleidster auto - bouw - hout

Marleen
Holemans

+32 0496 42 82 37
Gina Meuris
Trajectbegeleidster winkel - horeca - lassen - sanitair

Gina
Meuris

+32 474 35 07 75

Benieuwd naar onze andere opleidingen?

Bij Arcadia zetten we bewust in op een gevarieerd studieaanbod. Neem dus zeker een kijkje naar onze andere opleidingen. Er valt nog heel wat te ontdekken!